Zariadenie systému OPERA

 

 

 

OVIEW

jednotka na programovanie
a diagnostiku zariadení

 

OVBT / OVBTGSM

modul Bluetooth a modul GSM
pre OVIEW

 

OBOX

programovacia jednotka
pre vysielae a prijímae

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OX4T

univerzálny 4-kanálový prijíma

 

INB

interfejs

 

ONE

kompletná rada
vysielaov a prijímaov

Bevax