ďż˝
ďż˝
ďż˝
ďż˝
ďż˝

Príjmače

 

PRÍJMAČE ERA INTI, ONE, FLOR

Kompletná rada prijímačov s funkciami systému Opera - zástrčkové a predkáblované prijímače s alebo bez zabudovaného vysielača.

 

 

 

OXI / OXIT

prijímač 4-kanálový zástrčkový
433,92 MHz

OX2 / OX2T

prijímač 2-kanálový predkáblovaný
433,92 MHz

OX4T

prijímač 4-kanálový
433,92 MHz

 

 

 

 

 

 

OXIFM / OXITFM

prijímač 4-kanálový zástrčkový
868,46 MHz

OX2FM / OX2TFM

prijímač 2-kanálový predkáblovaný
868,46 MHz

OBOX2 / OBOX2B

programovacia jednotka
433,92/868,46 MHz

 

PRÍJMAČE NICEWAY, FLOR, PLANOTIME

Prijímače zástrčkové a univerzálne, aj pre exteriér s IP53. 433,92 MHz Roling code.

 

 

 

 

 

FLOX2R

prijímač 2-kanálový
univerzálny

FLOXB2R

prijímač 2-kanálový
univerzálny, IP53
pripravený pre anténu ABFKIT

FLOXI2R

prijímač 2-kanálový
zástrčkový

SMXI

prijímač 4-kanálový
zástrčkový

SMX2R

prijímač 2-kanálový
predkáblovaný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLOXMR /FLOXM220R

prijímač 4-kanálový
univerzálny
24 V alebo 230 V

BM250 / BM1000

pamäťový modul
63 alebo 255 kódov

MXD / MXP / MXT

kanálový modul

ABF / ABFKIT

prídavná anténa
s konzolou alebo k majáku

BUPC

programovacia jednotka

 

ďż˝

Bevax