ďż˝
ďż˝
ďż˝
ďż˝
ďż˝

Pohony pre garážové vráta

 

 

SPINBUS

stropné pohony 24 V
pre sekčné vráta do 17,5 m
2
a výklopné vráta do 14,7 m2
dostupné tiež v sade

 

SPIN

stropné pohony 24 V
pre sekcionálne vráta do 8,8 m
2
a výklopné vráta do 9,8 m2
dostupné len v sade

 

SPIDO

stropné pohony 24 V
pre sekčné vráta do 10,2 m
2
a výklopné vráta do 11,8 m2
dostupné len v sade

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHEL

stropné pohony 24 V
pre sekcionálne vráta do 9,6 m
2
a výklopné vráta do 11,2 m2
dostupné len v sade

 

SOON

pohony 24 V
pre sekcionálne vráta do 20 m
2

 

SUMO 

pohony 24 V
pre sekcionálne vráta do 35 m
2

 

 

 

 

 

 

 

 

HYPPO 7100

pohony 230 V a 24 V
pre faltovacie 2-krídlové vráta

 

RONDO 

pohony 230 V
pre rolovacie mreže

 

 

ďż˝

Bevax