Fotobunky

 

FOTOBUNKY
F210 – fotobunky, orientácia 210° horizontálne a 30° vertikálne

 

 

 

F210

pár fotobuniek

F210B

pár fotobuniek
BlueBUS

IB

interfejs pre fotobunky BlueBUS zapájané na nekompatibilné riadiace jednotky

 

 

 

 

 

 

FA1

kovový protivandalický kryt

MOCF / MOCF2

hliníkový stpik pre 1 fotobunku
v. 50 cm a 100 cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOBUNKY MOONBUS

 

 

MOFB

pár fotobuniek
BlueBUS

MOFOB

pár fotobuniek
s orientáciou 30°
BlueBUS 

IB

interfejs pre fotobunky BlueBUS zapájané na nekompatibilné riadiace jednotky 

MOCF / MOCF2

hliníkový stpik
pre 1 fotobunku
v. 50 cm a 100 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOBUNKY MOON

 

 

 

MOF

pár fotobuniek

MOFO

pár fotobuniek s orientáciou 30° 

MOCF / MOCF2

hliníkový stpik pre 1 fotobunku
v. 50 cm a 100 cm 

Bevax