Predokenné rolety

Systém Štandard

Systém štandart Systém Standard Je to systém vonkajšej rolety montovanej na fasádu budovy alebo do výklenku. Roleta sa navíja do hliníkového bubna, ktorý je umiestnený na stene alebo v ostení. V systéme STANDARD ponúkame 2 rôzne druhy bubnov :

 • štvorhranný kastlík v systéme SK45
 • okrúhly v systéme OVAL (ktorý vaka svojej nezvyajne forme - bubon a hliníková vodiaca noha v zaokrúhlenom tvare-poskytujú kadej fasáde individuálny charakter).

Roleta v systéme STANDARD môe by vybavená integrovanou sieou proti hmyzu.

 

Systém podomietkový

Je to systém vonkajšej rolety montovanej „pred oknom” (t.j. do výklenku), navíjací bubon je umiestnený pod omietkou . Tento systém sa vyuíva v novostavbách. Navíjací bubon po omietnutí nie je vidno, a ostatné elementy – revízna klapka (umoujúca ahký prístup do podomietkového bubna), vodiace koajnice môu by farebne doladené do farby okien. Elementy podomietkového systému nezasahujú do konštrukci okna, nenarúšajú bilanciu energetickosti budovy. Systém Podomietkový môeme obohati o integrovanú sie proti hmyzu.

 

Systém EXTE expert

Tento systém vonkajšej rolety:

 • s revíznym otvorom o šírke 110 mm (umouje pohad do vnútra bubna)
 • monosou omietnutia kastlíka zvnútra
 • prístup k revíznej klapke zozadu a spredu
 • systém klipsov na všetky okenné systémy
 • jednoduchá montá
 • montá s oceovým stabilizujúcim profilom

 

Systém EXTE

Tento systém vonkajšej rolety je montovaný spolu s oknom. Navíjací bubon je vyhotovený z PVC, kastlík spolu s rámom okna je spojený montánymi klipsami. Prístup do revíznej klapky je z prednej a spodnej asti rolety Exte Expert. Je tu monos zabudovania integrovanej siete proti hmyzu.

 

Systém RKS

 

 • systém vhodný a ideálny pre novostavby
 • kastlík je hotovým stavebným prvkom monotvaným do múru nad oknom
 • úplné schovanie mechanizmu rolety do múru nad oknom
 • monos celkového omietnutia vodiacich koajníc rolety, o znemouje ich vylomenie

Bevax