Vzorkovník látok

 

Jednofarebné látky

číslo látky 314 001, farba bordová,  UV: 80        Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%

   
číslo látky 314 001, farba bordová,  UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80% 
  číslo látky 314 003, farba žltá, UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80% 
  číslo látky 314 004, farba modrá, UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80% 
   číslo látky 314 006, farba modrá, UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
             
     
 číslo látky 314 007, farba červená, UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
   číslo látky 314 010, farba biela, UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
   číslo látky 314 011, farba modrá, UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 314 030,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80% 
             
     
číslo látky 314 325,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
 

číslo látky 314 362, farba zelená, UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%

  číslo látky 314 396, farba zelená, UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 314 763, farba bordová, UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
             
         
             
číslo látky 314 941, farba šedá, UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 314 947, farba žltá, UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
       

 

 Sattler látky

   

číslo látky 30A 537,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%

   číslo látky 30A 734,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
   číslo látky 30A 741,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80% 
 

číslo látky 320 061,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80% 

             
     
 číslo látky 320 062,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
     číslo látky 320 082,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
     číslo látky 320 128,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
    číslo látky 320 135,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80% 
             
     
 číslo látky 320 190,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
 

 číslo látky 320 195,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%

   číslo látky 320 208,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
   číslo látky 320 333,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
             
     
 číslo látky 320 340,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
   číslo látky 320 406,      UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 320 416,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80% 
  číslo látky 320 475,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80% 
             
     
číslo látky 320 498,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 320 758,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 320 B16,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 364 052,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
             
     
číslo látky 364 053,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 364 064,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 364 203,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 364 539,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%

 

Reflect 355

číslo látky 355 221,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 355 261,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 355 851,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 355 891,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%

 

Perfora 387

číslo látky 387 325,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 387 030,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 387 471,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
  číslo látky 387 947,       UV: 80
Látka je odolná voči poveternostným vplyvom, je farebne stála a ochrana proti UV dosahuje až 80%
 

Bevax