Sekcionálne

Brány sú projektované tak, aby bezpene odolávali aj najnepriaznivejším poveternostným podmienkam. Úinná ochrana je dosiahnutá pouitím špeciálneho ochranného systému. 

Moderná konštukcia panelu u štandartného typu - vzor 3000 je dosiahnutá pod tlakom vstrekovaným polyueretánom medzi oceový pláš, ím brány získavajú výnimone silnú monolitickú štruktúru. 

U brán typu 2000 je polystirénová izolácia tlakom prilepená k vonkajšiemu a vnútornému oceovému plášu. Izolácia je tvarom prispôsobená sekciám brán, ím sú dosiahnuté vemi dobré izolané vlastnosti. 

Všetky brány majú ochranné lišty na kadej sekcii. Lišty zlepšujú vzhad brán a chránia konce výstuí pred vplyvom poasia. Plastové tesniace lišty montované do stavebného otvoru a spodná gumená lišta tvoria ochranu proti únikom tepla. 

Design 
Brány sú vyrábané v 5 prevedeniach:

  • kazety
  • hlboké kazety
  • hladké
  • pásy 

Štandartná farba je biela, môu by dodávané aj vo farbe hnedej a mandlovej. V prípade poiadavky zákazníka sa môe farba prispôsobi aj farbe domu. 

Rozmery 

  • šírka od 240 cm do 544 cm
  • výška od 198 cm do 246 cm 


Obsluha 
Všetky typové rady sú svojim konštrukným riešením prispôsobené na otváranie diaovým ovládaom i manuálne. Systém sekných brán zabezpeuje e i najväšie brány sa vemi lahko rune ovládajú. 

Bevax