Navíjacie

Popis 
Tento typ garáovej brány je vhodný pre osadenie do kadého stavebného otvoru. Medzi veké klady týchto brán, ktoré zvyšujú úitné vlatnosti patrí najmä ich nenáronos na priestor, neobmedzená ivotnos, výborná tepelná izolácia pancieru brány a v neposlednej rade aj neporuchovos a nenáronos na obsluhu. Pouité materiály sú prevane dovozové a to od renomovaných európskych firiem. 

Brány vyrábame iba na objednávku a to na základe vlastného zamerania a to bu priamo našou firmou alebo našimi vyškolenými pracovníkmi. Cena garáovej brány je stanovená poda platných cenníkov našej firmy. Výška ceny je závislá od vekosti brány a jej výbavy,spôsobu ovládania, kde naša firma ponúka niekoko variánt a po pohodlné diakové ovládanie. 

Obsluha 
Všetky typy naších garáových brán do plochy 15 m2 sú vybavené elektromotormi s napätím 220 V/50 Hz. Brány je moné obsluhova :

  • vnútorným vypínaom

  • vonkajším vypínaom s cylindrickou vlokou

  • diakovým ovládaním

  • núdzovým ovládaním pri výpadku el.energie 

Bevax