Vertikálne

Textilné vertikálne alúzie sú uršené najmä na zatienenie interiérov, alebo ich dekoráciu. Prúd svetla sa dá regulova naklápaním lamiel do uritého uhla pomocou retiazky.

Vertikálne alúzie predstavujú vemi rozšírený spôsob zatemo-vania miestností aj dekorácie interiérov, ktorý sa pouíva tak v kanceláriách, ako aj v bytoch. Ich praktickos, ahké udriavanie v istote a jednoduchá obsluha spôsobili, e dopyt po výrob¬koch tohto typu neustále rastie. Lamely, ktoré naša firma pouíva vo výrobe, sú dvojnásobne impregnované, o predluje intervaly ich istenia (impregnaný prostriedok predchádza usa¬dzovaniu sa prachu). V súasnosti vyrábame alúzie z lamiel so šírkou 127 mm a 89 mm. Ponúkame širokú škálu farieb a rôzne štruktúry materiálov.

Bevax