Vertikálne

Textilné vertikálne žalúzie sú uršené najmä na zatienenie interiérov, alebo ich dekoráciu. Prúd svetla sa dá regulovať naklápaním lamiel do určitého uhla pomocou retiazky.

Vertikálne žalúzie predstavujú veľmi rozšírený spôsob zatemňo-vania miestností aj dekorácie interiérov, ktorý sa používa tak v kanceláriách, ako aj v bytoch. Ich praktickosť, ľahké udržiavanie v čistote a jednoduchá obsluha spôsobili, že dopyt po výrob¬koch tohto typu neustále rastie. Lamely, ktoré naša firma používa vo výrobe, sú dvojnásobne impregnované, čo predlžuje intervaly ich čistenia (impregnačný prostriedok predchádza usa¬dzovaniu sa prachu). V súčasnosti vyrábame žalúzie z lamiel so šírkou 127 mm a 89 mm. Ponúkame širokú škálu farieb a rôzne štruktúry materiálov.

 

Bevax