Horizontálne

Hliníkové horizontálne alúzie sú urené najmä na zatienenie interiérov, alebo ich dekoráciu. Prúd svetla sa dá regulova naklápaním lamiel do uritého uhla pomocou ovládacej tyky (medziokenné alúzie), alebo retiazky (ISO design). Tento typ ISO design je urený na okná s izolaným dvojsklom, PVC, drevené EURO okná a tie hliníkové okná

MONOTEX

Monotex s "predným vývodom" ovládanie retiazkové

Interiérová alúzia Monotex je vhodná do všetkých typov okien, obsluha za pomoci nekonenej retiazky 4,5x6mm, ktorá ovláda operaný mechanizmus s prevodom 1:2,6 alebo 1:4,8. alúzia sa vyrába v systéme horného nosníka 25x25. Farby horného nosníka, spodného závaia a rebríka môu by zvolené poda vzorkovníka farieb systému 25x25.

 

MONOCORD

Interiérová alúzia s operaným mechanizmom CD 25 vrátane automatov šnúrok CTS 25, vhodná do všetkých typov okien, obsluha za pomoci retiazky, ktorá je vyvedená „spredu” (t.j. z prednej asti horného nosníka), vyrába sa s boným vývodom – oceové lanko na pruine. Farby horného nosníka, spodného závaia a rebríka môu by zvolené poda vzorkovníka farieb.

 

MONOCRANK

Horizontálna alúzia s pohonom na kuku. Farba horného nosníka, závaia a rebríka je vyberaná z tabuky farieb.

 

MONOMAGIC

MONOMAGIC - ovládanie tyka

Interiérová alúzia vhodná do všetkých typov okien, ovládanie za pomoci mechanizmu – tyka a brzda šnúrky, ktoré sú vyvedené „spredu” (t.j. z prednej asti horného nosníka). Farby horného nosníka, spodného závaia a rebríka môu by zvolené poda vzorkovníka farieb.

 

VENUS

Venus retiazková

Interiérová alúzia je vhodná do všetkých typov okien, obsluha je za pomoci retiazkového mechanizmu, ktorý je vyvedený „zospodu“ ( t.j. z dolnej asti horného nosníka).

 

VENUS ŠTANDARD

Venus štandard - ovládanie tykou

Interiérová alúzia je vhodná do všetkých typov okien, obsluha za pomoci šnúrky a vonevisiacej tyky vyvedenej z dolnej asti horného nosníka.

 

STAR 25

STAR 25 - retiazkové ovládanie

Interiérová alúzia je vhodná do všetkých typov okien, obsluha je za pomoci retiazkového mechanizmu 3,2 x 3,5 mm , ktorý je vyvedený z prednej asti horného nosníka.

 

ATYPICKÁ

Interiérová alúzia s atypickými tvarmi je vhodná do všetkých typov okien, obsluha za pomoci šnúrky a vone visiacej tyky vyvedenej z prednej asti horného nosníka. alúzie sa vyrábajú v systéme horného nosníka 27x19 a 25x19.

  • najlepšie je mera atypickú alúziu pomocou šablóny, ktorá je odzrkadlením vnútorného rozmeru alúzie
  • ak nie je alúzia meraná poda šablóny, je nutné poskytnú všetky rozmery a uhly vemi dôkladne
  • minimálny priemer alúzie je 30 cm

 

FRONTON

FRONTON s lamelou 50mm

Interiérová alúzia-je vhodná do všetkých typov okien, obsluha za pomoci šnúrok vyvedených z prednej asti horného nosníka, ktoré zárove spajú funkciu obracania lamiel, vrátane zdvíhania a spúšania alúzie.

 

MINI 16

Horizontálna alúzia, vyrábaná so systémom horného nosníka 20x19, ktorý je prispôsobený lamele o šírke 16mm. Urená je do všetkých typov okien, ovládaná je za pomoci šnúrky a tyky, ktoré vystupujú z prednej strany horného nosníka. alúzia montovaná na stenu sa upevuje pomocou úchytu.

 

Bevax